- Motorlu Araçlar Zorunlu Sorumluluk sigortası tarife esasları

- Kaza Tespit Tutanağı dönemi başladı. Tutanak için tıklayınız.

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nda değişiklik yapıldı.

- SORUMLULUK SİGORTALARINDA BİRDEN ÇOK SİGORTA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN HAZİNE GENELGESİ

- Hakem Kararlarına Karşı İtiraz Yolu uygulamaya girmiştir.

- Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği çıktı.

 
 
 
- İstiap haddinden fazla yolcu taşınması
- CİF Satış şeklinde gerçekleşmeyen satışlarda satıcının sigorta ettirmekte hukuki yararı
- Yabancı mahkeme kararlarının tanınması
- Kasko sigortasında aracın çalınması-dolandırıcılık
- İşyeri sigorta poliçesi-hırsızlık
- Poliçenin yenilenmesi-tecdit
- Uluslararası karayolu taşıması-ağır kusur-zamanaşımı
- Sigorta sözleşmesinde muafiyet
- Terör ve savaş rizikosu
- Yer kayması- Beyan Yükümlülüğünün ihlali
- Hayat Sigortası-Beyan Yükümlülüğü
- CİF Satış-Sigorta menfaati şartı
- Brokerin sözleşmesinin haksız feshi
- Kasko sigortası ile verilen yük klozu
- Hasarın sigortacıya geç ihbarı
- Emniyeti suistimal sigortası-(Güveni Kötüye Kullanma teminatı)
- Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik )Sigortasında işleten sürücünün vefatı-Destekten yoksunluk tazminatı
- Sigortacının rücu hakkı- Sigortalının izniyle malı kullanana rücu
- İnşaat Sigortası bakım devresi teminatı- Sel Hasarı
- Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan davada zamanaşımı
- Poliçenin döviz üzerinden düzenlenip düzenlenmediği
- Uluslararası demiryolu taşımaları ( COTIF )- Forwarder ın sorumluluğu
- İnşaat Gürültüsü- Gece Çalışma İzni- Yürütmesinin Durdurulması
- İNŞAAT GÜRÜLTÜSÜ - ÇEVRE KANUNU - MANEVİ TAZMİNAT
- ISLAH EDİLEN KISIM FAİZ BAŞLANGICI
- ACENTELİK SÖZLEŞMESİ- YETKİ ŞARTI- YETKİLİ MAHKEME
- İNŞAAT SİGORTASI- SİGORTALI MALIN AYIBI- PROJE HATASI
- NAKLİYAT SİGORTASI - KAMYON KLOZU - DAR TEMİNAT
- SİGORTA TAHKİM’DE AVUKATLIK ÜCRETİ
- SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 
 


Copyright © 2007 Ozbasan Hukuk Bürosu.  info@ozbasan.av.tr