ANA SAYFA

 

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nda değişiklik yapıldı.


2 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26924

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE  TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

             MADDE 1 – 18/06/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının "B. Uygulama Talimatı" bölümüne aşağıdaki B.3. numaralı madde eklenmiştir.

             B.3. Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması

             Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

             Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundadır.

             MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Haber Arşivi