ANA SAYFA

 

ISLAH EDİLEN KISIM FAİZ BAŞLANGICI


YARGITAY

15.HUKUK DAIRESI

Esas Karar

-------- --------

2013/2366 2014/1969

 

Y A R G I T A Y    I L A M I

 

 

Davada eksik ve ayıplı imalât karşılığı fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 5.000,00

TL talep edilmiş, bu talep 27.09.2012 tarihinde harcı ödenmek suretiyle 5.800,00 TL

arttırılarak 10.800,00 TL'ye ıslah olunmuştur. Bu durumda davada talep edilen miktara dava

tarihinden, ıslah ile arttırılan ıslah harcının ödendiği tarihten itibaren faiz yürütülmesi

gerekirken tamamına dava tarihinden faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.

Karar açıklanan sebeplerle bozulmalıdır.

 

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı ile davalı …. Ltd. Şti'nin sair

temyiz itirazlarının reddine, kararın 2. bent uyarınca davacı, 3. bent uyarınca davalı ….

Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz

eden davacı ile davalı ….td. Şti' ye geri verilmesine 20.03.2014 tarihinde…( Av. Kamil ÖZBASAN arşivinden)

Yargıtay Karar Arşivi